Naša spoločnosť bola úspešná vo verejnom obstarávaní Mesta Košice na „Multifunkčnú ľadovú plochu streetball v Mestskom parku Košice“. Práce úspešne začali a prebiehajú v zmysle harmonogramu. V dnešnej dobe možno viac ako inokedy záleží na športovom vyžití našej mládeže a my sa tešíme, keď môžeme byť súčasťou pri vytváraní vhodných podmienok.

Nie je to každý deň, no keď si to situácia vyžiada príde na rad letecká technika. Takáto inštalácia nás vie určite vytrhnúť z našej každodennej rutiny ;-).

Samotné letecké práce sú však iba vyvrcholením dlhodobej prípravy. Nosnosť dostupnej leteckej techniky je limitovaná a často, ako napríklad v tomto prípade, nedostatočná vzhľadom na hmotnosť samotného zariadenia. Spoločnosť ABC KLÍMA KOŠICE  v úzkej spolupráci s výrobcom chladiacích zariadení navrhla špeciálne upravený chiller s ohľadom na maximálnu redukciu jeho hmotnosti. Zariadenie bolo napriek tomu nevyhnutné čiastočne odstrojiť a po úspešnom vyložení na pozícii opätovne poskladať, otestovať a spustiť.

Zaujímavosťou je, že investor( OC OPTIMA) mal požiadavku na zariadenie s možnosťou voľného chladenia, keďže má nájomníkov, ktorých prevádzka si vyžaduje chladiť aj prechodnom období a zime. Je to múdre rozhodnutie investora efektívne využívať vhodné podmienky(nízku okolitú tepolotu) na minimalizáciu svojich prevádzkových nákladov a mimimalizáciu motohodín kompresorov chillera. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou takýchto inštalácií.

Krátky video záznam z výnimočnej akcie.