Inštalácia TZB (VZT, ÚK, KLI) na Košickej Futbalovej Aréne úspešne zahájená.

V máji 2019 sme úspešne zahájili inštaláciu vzduchotechniky, klimatizácie a ústredného vykurovania na stavbe Košická Futbalová Aréna. Stavbu realizujeme podľa projektovej dokumentácie spracovanej našími kmeňovými projektantami v BIM.

Ukážka výstupov BIM.