Naša účasť na konferencii chladiarenského zväzu

Naša účasť na Medzinárodnej Servisnej Konferencii Slovenského chladiarenského zväzu SZCHKT sa už stáva tradíciou. Tento rok sa konala 6.9.2017 – 8.9.2017 v Hoteli Kormorán v Šamoríne.

Boli tu prezentované nové trendy v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky, okrem iného sa preberali kontroly a revízie podľa zákona a vyhlášok v praxi z pohľadu bezpečnosti, servisné vychytávky…
Je pre nás nevyhnutnou samozrejmosťou sa na tejto akcii pravidelne zúčastňovať, „byť v obraze“ a nášmu zákazníkovi tak poskytovať servisné služby a kontroly v zmysle aktuálne platnej legislatívy.