Druhá etapa EcoPoint je úspešne skolaudovaná.

Druhá etapa EcoPoint je úspešne skolaudovaná a ABC KLÍMA KOŠICE bola opäť pri tom. EcoPoint je najzelenšia administratívna budova na Slovensku, ktorá získala viacero medzinárodných ocenení za kvalitu vytvoreného pracovného prostredia a nízke prevádzkové náklady.