Spomienka na predvianočný večer 2019

Záver roku 2019 patril aj tento rok nášmu tradičnému podujatiu „Predvianočný večer“. Tretí ročník podujatia bol pre nás znova príležitosťou poďakovať našim klientom za dôveru a priazeň. Spoločne pre nás všetkých bol verím aj priestorom pre stíšenie sa pred Vianočnými sviatkami. Pripomeňme si spoločne aj Vianočný vinš. Veríme, že sa napriek neľahkej situácií nakoniec naplní do posledného písmenka. Vinš si môžete prehrať v nasledujúcom videu.