Zahájenie prác na stavbe Ecopoint 2

V júni 2017 sme zahájili práce na stavbe Ecopoint 2. Tešíme sa na ďalšiu zelenú budovu v Košiciach. Naše práce sme zahájili inštaláciou 27 geotermálnych vrtov s hĺbkou á 130m.