Spoznajte nás vďaka našim projektom

ProTech Coating Service

Prešov, Slovensko

Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, klimatizácie a technologického chladenia. Technológia samotného povlakovania je chladená centrálnym chladiacim systémom s otvorenou zásobníkovou nádržou, kde ako zdroj chladu je vzduchom chladený chiller s voľným chladením.

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA

ABC KLÍMA KOŠICE je partner na ktorého sa dá určite spoľahnúť. Naša technológia má svoje špecifické nároky, ktoré zabezpečili a nové požiadavky promptne zakomponovali do celkovej koncepcie.

- konateľ
ProTech Coating Service, s.r.o.

Ecopoint 2

Košice, Slovensko

Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie. V budove je použitý systém temperovania betónového jadra. Zdrojom tepla a chladu je reverzibilné tepelné čerpadlo zem/voda. Primárnym zdrojom sú geotermálne vrty.

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA

„Sú otvorení moderným technológiám, naše dlhé debaty o nových
trendoch v TZB už vyústili do reálnych projektov."

Ing. Rastislav Badalík - konateľ
Bischoff & Compagnons
Property Networks GmbH

Národné tenisové centrum Košice

Realizačná projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia v rozsahu Vetranie, Vykurovanie, Klimatizácia. Pri návrhu boli použité laboratórne skúšky odparovania sa vody z polievanej antuky pri rôzne simulovaných podmienkach, ktoré boli vykonané v Laboratóriu UPS, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach.

Business Centrum T2

Košice, Slovensko

Inštalácia vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie. Zdrojom chladu sú vodou chladené chillery so skrutkovými kompresormi. Zdrojom tepla je odovzdávacia stanica tepla.

Hotel Lomnica

Tatranská Lomnica, Slovensko

Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie. Zdrojom tepla sú plynové kotly. Chladiaci výkon pre vzduchotechnické jednotky zabezpečujú digital invertorové kondenzačné zariadenia. Hotelové izby sú klimatizované VRF systémom.

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA

„Spokojnosť našich hostí je pre nás absolútnou prioritou. Ich tepelný komfort sme preto zverili do rúk ABC KLÍMA KOŠICE."

Ing. Zuzana Kovaľová
riaditeľka Hotela Lomnica

Ecopoint 1

Košice, Slovensko

Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie. V budove je použitý systém temperovania betónového jadra. Zdrojom tepla a chladu je reverzibilné tepelné čerpadlo zem/voda. Primárnym zdrojom sú geotermálne vrty.

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA

„Sú otvorení moderným technológiám, naše dlhé debaty o nových
trendoch v TZB už vyústili do reálnych projektov."

Ing. Rastislav Badalík - konateľ
Bischoff & Compagnons
Property Networks GmbH

Sídlo spoločnosti
GASOIL ENGINEERING

Spišská Teplica, Slovensko

Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie. Budova je klimatizovaná pomocou kapilárnych chladiacich sietí.

Herba Drug

Smižany, Slovensko

Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania. Zdroj chladu je vzduchom chladený chiller s radiálnymi ventilátormi. Priestory sú klimatizované kapilárnymi chladiacimi sieťami, vykurované podlahou

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA

S realizáciou diela som spokojný. Páčila sa mi hlavne operatívnosť projektového tímu pri riešení problémov, ktoré - či chceme alebo nechceme - každá stavba prinesie.

Ivan Milý - Konateľ Herba Drug s.r.o.

UNIZA

Žilina, Slovensko

Inštalácia vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania. Zdroje chladu a tepla sú tepelné čerpadlo zem/voda(10 geotermálnych vrtov), plynové tepelné čerpadlo, vzduchom chladené chillery, výmenníkové stanice, plynový kondenzačný kotol. Priestory sú chladené pomocou hluk tlmiacich stropných chladiacich panelov, vykurované podlahovým vykurovaním.

ABC KLÍMA KOŠICE

Košice, Slovensko

Druhá budova na Slovensku s koncepciou temperovania betónového jadra. Spracovanie projektovej dokumentácie, inštalácia vzduchotechniky, vykurovania a klimatizácie. Zdrojom tepla je reverzibilné tepelné čerpadlo voda/voda. Budova je chladená pasívne, bez využitia strojného chladenia.

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA

Veríme tomu, čo ponúkame. Viac ako 10 rokov prevádzky v budove ABC KLÍMA KOŠICE je toho dôkazom. Je to jedna z prvých budov na Slovensku, kde je použitá moderná koncepcia temperovania betónového jadra. Prídte k nám na kávu, radi Vám vysvetlíme detaily a budete si môcť vychutnať príjemnú tepelnú pohodu na vlastnej koži.

Ing. Rudolf Baran - riaditeľ
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať
KONTAKTUJTE NÁS