Projekcia

Zverte prípravu projektovej dokumentácie tímu pravidelne školených špecialistov a profesionálov zapojených do každodennej praxe. Využite skúsenosti projektantov, ktorí sú zvyknutí svoje projekty realizovať. Projekty štandardne vytvárame v BIM. Spätná väzba od našich inštalatérov a servisného strediska je predpokladom pre vytvorenie funkčného, realizovateľného a úsporného projektu.

Pripravíme pre Váš projekt kompletnú projekciu technického zabezpečenia budov od vzduchotechniky cez klimatizáciu a vykurovanie v maximálnej vzájomnej synergii systémov.

Pripravíme pre Váš projekt kompletnú projekciu technického zabezpečenia budov od vzduchotechniky cez klimatizáciu a vykurovanie v maximálnej vzájomnej synergii systémov.

Pripravíme pre Váš projekt kompletnú projekciu technického zabezpečenia budov od vzduchotechniky cez klimatizáciu a vykurovanie v maximálnej vzájomnej synergii systémov.

Pripravíme pre Váš projekt kompletnú projekciu technického zabezpečenia budov od vzduchotechniky cez klimatizáciu a vykurovanie v maximálnej vzájomnej synergii systémov.

Inštalácia

Množstvo realizovaných projektov a stabilný tím profesionálov sú predpokladom rýchlej a kvalitnej inštalácie. Silné technické a personálne zázemie nám dáva vysokú flexibilitu dostupných kapacít. Naši odborníci sú pripravení nastúpiť. Realizujte Vaše projekty rýchlo a efektívne.

Komplexná dodávka inštalácie technického zabezpečenia budov zjednoduší plánovanie činností vo Vašom projekte. Realizácia prebehne rýchlejšie, zjednoduší sa komunikácia a a minimalizuje sa riziko kolízií.

Komplexná dodávka inštalácie technického zabezpečenia budov zjednoduší plánovanie činností vo Vašom projekte. Realizácia prebehne rýchlejšie, zjednoduší sa komunikácia a a minimalizuje sa riziko kolízií.

Komplexná dodávka inštalácie technického zabezpečenia budov zjednoduší plánovanie činností vo Vašom projekte. Realizácia prebehne rýchlejšie, zjednoduší sa komunikácia a a minimalizuje sa riziko kolízií.

Komplexná dodávka inštalácie technického zabezpečenia budov zjednoduší plánovanie činností vo Vašom projekte. Realizácia prebehne rýchlejšie, zjednoduší sa komunikácia a a minimalizuje sa riziko kolízií.

Servis

Zjednodušte si údržbu. Využite naše služby na kompletné zabezpečenie servisných úkonov vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania. Odbremeníme Vás od plánovania údržby a koordinácie dodávateľov. Postaráme sa o pravidelnú údržbu a efektívny chod všetkých prvkov technického zabezpečenia budovy.

Investícia do údržby znižuje riziko Vašich obchodných strát a minimalizuje prevádzkové náklady. Zverte sa do rúk pravidelne školených odborníkov, ktorý Vám ušetria starosti spojené z aktuálne platnej legislatívy, ako sú kontroly F-plynov, revízie, úradné skúšky a postarajú sa o to aby Vaše zariadenie pracovalo dlhodobo a efektívne.

Investícia do údržby znižuje riziko Vašich obchodných strát a minimalizuje prevádzkové náklady. Zverte sa do rúk pravidelne školených odborníkov, ktorý Vám ušetria starosti spojené z aktuálne platnej legislatívy, ako sú kontroly F-plynov, revízie, úradné skúšky a postarajú sa o to aby Vaše zariadenie pracovalo dlhodobo a efektívne.

Investícia do údržby znižuje riziko Vašich obchodných strát a minimalizuje prevádzkové náklady. Zverte sa do rúk pravidelne školených odborníkov, ktorý Vám ušetria starosti spojené z aktuálne platnej legislatívy, ako sú kontroly F-plynov, revízie, úradné skúšky a postarajú sa o to aby Vaše zariadenie pracovalo dlhodobo a efektívne.